Bestuur: 

Voorzitter / Secretariaat: Kokkie
Penningmeester/Evenementen: Duvelke
Evenementen: Dutch
 
Email: wsfhnl at gmail.com

Postadres:
Via bovenstaand mailadres

Bankgegevens WSFH:
IBAN/Rekeningnummer:
NL79 RABO 0324 1428 54
Tnv WildstarFanHolland
BIC: RABONL2U
 
Vragen over de website en/of het forum: