Bestuur: 

Voorzitter: Ed Bruggenkamp
Penningmeester: Wim Bosch
Secretaris: Bart Benes
 

Postadres:
WSFH p/a
Sladenhuishoek 9
7546 GH Enschede

Bankgegevens WSFH:
IBAN/Rekeningnummer:
NL79 RABO 0324 1428 54
Tnv WildstarFanHolland
BIC: RABONL2U
 
Vragen over de website en/of het forum: